1900 6033

Dược sĩ tư vấn
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00

Danh hiệu & giải thưởng

Với quá trình lao động và sáng tạo một cách nghiêm túc dựa trên quyền lợi của khách hàng và người tiêu dùng, sau gần 5 năm hoạt động và phát triển, Hoa Thiên Phú đã chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường dược phẩm Việt Nam bằng những danh hiệu và giải thưởng là hàng Việt Nam chất lượng cao.

Bài viết mới